Bestilling
Andre behandlinger:

Gingivitt

Den enkleste form for tannkjøttsykdom er betennelse i tannkjøttet (gingivitt). Tannkjøttet er rødt, hovent og blør lett ved berøring/tannpuss. Gingivitt er hovedsakelig forårsaket av belegg på tannoverflater. Bakteriebelegg som ligger uberørt i flere dager forkalkes og blir til tannstein. Behandlingen går ut på å fjerne plakk/bakteriebelegg og tannstein. Gingivitt er en reversibel tilstand.

Periodontitt

Uten behandling kan betennelsen i tannkjøttet utvikle seg og kjevebenet brytes ned, noe som igjen betyr tap av feste for tennene. Når betennelsen angriper tennenes festeapparat er sykdommen (periodontitt) ikke lengre reversibel. Behandlingen består i å fjerne bakteriebelegg og tannstein fra tannroten. Behandlingen kan utføres hos tannlege, tannpleier eller spesialist i tannkjøttsykdom (periodontist). I avanserte tilfeller vil en periodontist måtte utføre periodontalkirurgi for å få bukt med tilstanden.

Ikke alle individer responderer likt på tilstedeværelse av bakteriebelegg på tann- og rotoverflater. Noen er mer disponerte for å utvikle periodontitt og kan ha en hurtigere nedbrytning av tannfeste. Ved tap av feste vil tennene kunne oppleves løse. Dette kan være et symptom på at prosessen allerede er kommet langt.

Røyking eller diabetes øker risikoen for et dårligere behandlingsresultat, og dermed også prognose. Dette krever en mer intensiv oppfølging og vedlikeholdsbehandling.

Periimplantitt

Betennelse i tannkjøttet kan også utvikle seg rundt tannimplantater (periimplantitt). Denne betennelsen medfører tap av feste/kjeveben rundt implantatet. Prosessen utvikler seg raskere enn rundt tenner og ubehandlet kan dette føre til tap av implantatet. Behandlingen er i de fleste tilfellene kirurgisk og kan utføres av periodontist.

Vårt tannlegeteam har mye erfaring og kunnskap innen flere fagområder i tannlegefaget.
+ Informasjon om våre tannleger.

Tannlege Kjersti Sylvester-Jensen

Nattlandsfjellet 1A
5098 Bergen

Kontakt oss